محصولات

جزئیات
جزئیات
جزئیات
جزئیات
جزئیات
جزئیات
جزئیات

پودر فلفل قرمز Mahbuba

لذت باور نکردنی پودر فلفل قرمز درغذاهای ترکیه ای و خاورمیانه با پودر فلفل قرمز Mahbuba ارائه گردید. لذت خاص پودر قرمز، که با شیوه های طبیعی، با رنگ قابل توجه و بوی خاص ارائه گردید ، درتمامی بازارهای ارائه شده ، ستایش مصرف کننده را در پی داشت. با ارسال پودر فلفل های قرمز به کشورهای جهان ، افتخار می کنیم که طعم و مزه سرزمین ترکیه را به جهانیان می نمایانیم .